Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ

2022 онд ажлын байрны нийт давхардсан тоогоор 9 сул орон тооны мэдээллийг 2 удаа аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргэж, ХЭЗ, ЖДҮ, Хоршоолол хаиуцсан мэргэжилтэнг авч ажлуулсан. Одоогоор сул орон тоо 4 байна. Сул орон тооны зарыг erdenetsagaan.su.gov.mn вэб сайт болон Эрдэнэцагаан сумын засаг даргын тамгын газар пэйж худсаар дамжуулан зар мэдээлэл хүргэсэн.