Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Жишиг хашаа хөтөлбөрийн хүрээнд хашааг жигдэрүүлэх

Огноо: 2022.12.08 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
Жишиг хашаа хөтөлбөрийн хүрээнд хашааг жигдэрүүлэх
Дэлгэрэнгүй

Үржлийн малын үзлэг ангилалт ээмэгжүүлэлт

Огноо: 2022.11.07 Сэтгэгдэл: 62 Үзсэн: 62
Сумын засаг даргын 135 тоот захирамжаар малын үзлэг ангилалтыг 28 өрхийн 2767 толгой малд хийж ээмэгжүүлэн бүртгэлээ. Үзлэг Ангилалтанд хамрагдсан малын ашиг шимийг үзүүлэлтийг хөтлөн ХХААЯ-ны бүртгэл мэдээллийн санд орууллаа. Бүртгэл мэдээллийн санд орсноор тухайн өрх болон сумын малын ашиг шимийн үзүүлэлт ...
Дэлгэрэнгүй

04кв эрчим хүчний өргөтгөл

Огноо: 2022.11.05 Сэтгэгдэл: 16 Үзсэн: 16
ОНХС-н хөрөнгө оруулалт 150 сая төгрөгөөр хийж байна. гүйцэтгэгч техникийн цогц шийдэл ххк
Дэлгэрэнгүй

Хөдөөгийн 5 багт гүн өрмийн худаг гаргах

Огноо: 2022.11.01 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
ОНХС-ийн хөрөнгөөр 5 худаг 125 сая төгрөгөөр номгонхайрхан оргил ххк хийж гүйцэтгэсэн.
Дэлгэрэнгүй

сумын төвийн усан хангамж сайжируулах

Огноо: 2022.10.26 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
ОНХС-н хөрөнгөөр 45 сая төгрөг цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй гүний худаг гаргаж ашиглалтанд оруулсан. гүйцэтгэгч номгонхайрхан оргил ххк
Дэлгэрэнгүй

unitel 4G сүлжээ тавих

Огноо: 2022.10.13 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
ОНХС-ийн Хөрөнгийн оролцоотой 1- багт сүлжээг 60 төгрөгөөр ашиглалтанд оруулсан
Дэлгэрэнгүй

цэцэрлэгт хүрээлэн

Огноо: 2022.09.23 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
ОНХС-н хөрөнгөөр цэцэрлэгт хүрээлэнг 60 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн.
Дэлгэрэнгүй

биеийн тамирийн гадна талбай

Огноо: 2022.09.23 Сэтгэгдэл: 10 Үзсэн: 10
ОНХС-ийн хөрөнгөөр 80 сая төгрөгөөр Базасар ххк гүйцэтгэсэн.
Дэлгэрэнгүй

баяр наадмын талбай

Огноо: 2022.08.08 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
ОНХС-н хөрөнгө оруулалтаар 484 сая төгрөгөөр койттрейд ххк хийж гүйцэтгэсэн
Дэлгэрэнгүй

Тэрбум үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тарьсан модыг хашаажуулав.

Огноо: 2022.07.05 Сэтгэгдэл: 17 Үзсэн: 17
Тарьсан мод хашаажуулах ажлын хүрээнд сумын төвын худалдааны гудамжний засмал замын хоёр талаар тарьсан модыг хашиж хамгаалав.  
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 14