Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

2022 оны жилийн эцсийн өрх, хүн ам, хөдөө аж ахуйн тооллого явуулах тухай

Огноо: 2022.11.30 Сэтгэгдэл: 12 Үзсэн: 12
Дэлгэрэнгүй

Үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалт хийх тухай

Огноо: 2022.08.23 Сэтгэгдэл: 16 Үзсэн: 16
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

Огноо: 2022.04.26 Сэтгэгдэл: 26 Үзсэн: 26
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал Эрүүл ахуйн зөвлөл
Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн болон нийтийн эдэлбэр газрын бүх нийтмйэ хог цэвэрлэгээг зохион байгуулах тухай

Огноо: 2022.04.07 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
Дэлгэрэнгүй

"Хоггүй цэвэрч сум" хөдөлгөөн өрнүүлэх тухай

Огноо: 2022.03.24 Сэтгэгдэл: 146 Үзсэн: 146
Дэлгэрэнгүй

Шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх яаралтай дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

Огноо: 2022.03.11 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Дэлгэрэнгүй

хяналт шалгалт хийх тухай

Огноо: 2022.03.01 Сэтгэгдэл: 16 Үзсэн: 16
татварын орлогыг бүрдүүлэх, тэдгээрт хяналт тавих
Дэлгэрэнгүй

Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай

Огноо: 2022.02.21 Сэтгэгдэл: 38 Үзсэн: 38
А/14
Дэлгэрэнгүй

Хягаарлалтын дэглэм тогтоох тухай

Огноо: 2022.02.21 Сэтгэгдэл: 50 Үзсэн: 50
Дэлгэрэнгүй

Цэргийн бүртгэл явуулах тухай

Огноо: 2022.01.10 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 11