Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдал

ОНХСангийн 2022 оны гүйцэтгэл

Огноо: 2022.10.25 Сэтгэгдэл: 29 Үзсэн: 29
Дэлгэрэнгүй

ОНХСангийн 2021 оны гүйцэтгэл

Огноо: 2022.01.12 Сэтгэгдэл: 23 Үзсэн: 23
Гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 2