Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

3-р улирлын орлогын мэдээ

Огноо: 2022.10.03 Сэтгэгдэл: 13 Үзсэн: 13
орлогы гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

2- улирлын төсвийн мэдээ

Огноо: 2022.07.01 Сэтгэгдэл: 8 Үзсэн: 8
2-р улирлын орлогын гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй

Төсвийн орлогын тайлан 1-р улирал

Огноо: 2022.04.01 Сэтгэгдэл: 12 Үзсэн: 12
Орлого гүйцэтгэл
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 3