Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Огноо: 2022.10.03 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй

2-р улирлын мэдээ

Огноо: 2022.07.05 Сэтгэгдэл: 12 Үзсэн: 12
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2022.06.17 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй

2022 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2022.03.22 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй

Төсөв/Гүйцэтгэл

Огноо: 2021.11.23 Сэтгэгдэл: 63 Үзсэн: 63
төсвийн төвлөрүүлэн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 5