Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

3-р улирлын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Огноо: 2022.10.03 Сэтгэгдэл: 5 Үзсэн: 5
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй

2-р улирлын мэдээ

Огноо: 2022.07.05 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй

4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2022.06.17 Сэтгэгдэл: 20 Үзсэн: 20
төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
Дэлгэрэнгүй

2022 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл

Огноо: 2022.03.22 Сэтгэгдэл: 22 Үзсэн: 22
Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй

Төсөв/Гүйцэтгэл

Огноо: 2021.11.23 Сэтгэгдэл: 56 Үзсэн: 56
төсвийн төвлөрүүлэн захирагчаар
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 5