Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сул орон тоо

Огноо: 2021.11.23 Сэтгэгдэл: 278 Үзсэн: 278
Тус сумын ЗДТГ-т дараахь сул орон тоо байна. 1. Санхүүгийн албанд - Төрийн сангийн мэргэжилтэн  -1 2. Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн -1
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1