Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Сул орон тоо

Огноо: 2022.10.15 Сэтгэгдэл: 332 Үзсэн: 332
Тус сумын ЗДТГ-т дараахь сул орон тоо байна. 1. Санхүүгийн албанд - Төрийн сангийн мэргэжилтэн  -1 2. Нягтлан бодогч - 1 3. Бэлчээр, газар тариалангийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн -1 4. Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн - 1  
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1