Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ерөнхий боловсролын сургууль

Ерөнхий боловсролын сургууль

Огноо: 2022.09.01 Сэтгэгдэл: 118 Үзсэн: 118
Эрхэм зорилго:  Сурагцагчдын боловсрол эзэмшихэд тулгарч буй бэрхшээлийг арилгах, сурах тэгш боломжийг бүрдүүлж, сургалтын чанарт ахиц гаргана. Зорилт:  Зорилт -1 Хүүхэд бүрийн хөгжлийн дэмжиж, тэдний ялгаатай байдалд тулгуурлан боловсролд тэгш хамруулан сургахад сургалтын үйл ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1