Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

Аймгийн засаг даргын захирамжийн хавсралт

Огноо: 2022.12.20 Сэтгэгдэл: 14 Үзсэн: 14
"Залуу малчдыг дэмжих" аймгийн хөтөлбөр
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

Огноо: 2022.12.10 Сэтгэгдэл: 15 Үзсэн: 15
Дэлгэрэнгүй

Эрдэнэцагаан сумын оны шилдэг залуу шалгаруулах журам

Огноо: 2022.12.09 Сэтгэгдэл: 16 Үзсэн: 16
Дэлгэрэнгүй

Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

Огноо: 2022.12.09 Сэтгэгдэл: 11 Үзсэн: 11
Дэлгэрэнгүй

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журам

Огноо: 2022.11.01 Сэтгэгдэл: 53 Үзсэн: 53
Дэлгэрэнгүй

Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

Огноо: 2021.05.27 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Дэлгэрэнгүй

Хог хаягдлын хэмжээг тогтоох тухай

Огноо: 2021.05.27 Сэтгэгдэл: 46 Үзсэн: 46
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 7