Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хууль, Эрх зүй

Аймгийн засаг даргын захирамжийн хавсралт

Огноо: 2022.12.20 Сэтгэгдэл: 2 Үзсэн: 2
"Залуу малчдыг дэмжих" аймгийн хөтөлбөр
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн дотоод журам батлах тухай

Огноо: 2022.12.10 Сэтгэгдэл: 2 Үзсэн: 2
Дэлгэрэнгүй

Эрдэнэцагаан сумын оны шилдэг залуу шалгаруулах журам

Огноо: 2022.12.09 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Дэлгэрэнгүй

Иргэдээс гарсан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам

Огноо: 2022.12.09 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Дэлгэрэнгүй

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн журам

Огноо: 2022.11.01 Сэтгэгдэл: 40 Үзсэн: 40
Дэлгэрэнгүй

Малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тогтоох тухай

Огноо: 2021.05.27 Сэтгэгдэл: 31 Үзсэн: 31
Дэлгэрэнгүй

Хог хаягдлын хэмжээг тогтоох тухай

Огноо: 2021.05.27 Сэтгэгдэл: 37 Үзсэн: 37
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 7