Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Ёс зүйн дүрэм

Огноо: 2022.11.21 Сэтгэгдэл: 47 Үзсэн: 47
Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар     тогтоолын хавсралт ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэ дүрмийн зорилго нь төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагч (цаашид “төрийн албан хаагч” гэх)-ийн ...
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 1