Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Чоно-Гол хөгжил ОНӨААТҮГ

Хөдөлмөрийн дотоод журам

Огноо: 2022.12.02 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
Дэлгэрэнгүй

Ажилчдад 2 тонн нүүрс олгосон тайлан

Огноо: 2022.12.02 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Ажилчдын нийгмийн асуудлын хүрээнд 2 тонн нүүрсийг 2022.11.16-.2022.11.17-ны хооронд порторын үндсэн тэвшээр 1 хүний 2 тонн нүүрс нийт 16 хүний 32 тонн нүүрс буюу 960,000 мянган төгрөгийн тэтгэмжийг олгосон.
Дэлгэрэнгүй

Жилийн эцсийн тайлан

Огноо: 2022.12.02 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
 2022 оны жилийн эцсийн  тайлан 2022.11.20 Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөний дагуу засвар үйлчилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэж шугам сүлжээ, зуухны зөрчлийг арилгаж дулаан түгээх бэлэн байдлыг хангаж ажиллаж хэвийнх ажиллах нөхцөл бүлүмжийг бүрдүүлэн хэвийн ажиллаж байна. Доорх ...
Дэлгэрэнгүй

хагас жилийн тайлан

Огноо: 2022.12.02 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
ЧОНО-ГОЛ ХӨГЖИЛ ОНӨААТҮГ-ЫН 2022 ОНЫ ТАЙЛАН 2022.06.15 Хийгдсэн ажил: 1.    Ажлын техник хэрэгслээр ханган ажилчдын ажиллах нөхцөл байдлыг бүрдүүлж ажилласан. 2.    Өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг бүрэн хангаж ажилласан. Өвөлжилтийн бэлтгэл ...
Дэлгэрэнгүй

Ажил үйлчилгээ эрхлэх тугай зөвшөөрөл

Огноо: 2022.12.02 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Дулаан үйлдвэрлэх, дулан түгээх, дулаанаар зохицуулалтай хангах чиглэлээр эрхлэх үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлийг С Сүхбаатар аймгийн эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлийн 2019 оны 1 дугаар сарын 09-ний өдрийн 11 тогтоолыг үндэслэн олгосон.
Дэлгэрэнгүй

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ

Огноо: 2022.12.02 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
 Хадлан тэжээл бэлтгэх, Дулаан үйлдвэрлэл, Ундны ус түгээх ,Зочид буудал, амралтын газар, зоогийн газар зэрэн туслах эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр 2017.08.21ны өдөр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгодож. Дулаан үйлдюэрлэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.
Дэлгэрэнгүй

Байгууллагын дүрэм

Огноо: 2022.12.02 Сэтгэгдэл: 1 Үзсэн: 1
"Чоногол хөгжил" ОНӨААТҮГ-ын дүрэм Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны 03 дугаар хуралдааны 03 дугаар хуралдаанаар батлагдсан.
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 7