Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах

Огноо: 2023.01.19 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Сургуулийн эргэн тойрон дахь 500 метр газрыг хэмжиж, түүнийн дотор тамхи худалдаалж буй дэлгүүрүүдийн зөвшөөрлийг хураан авах
Дэлгэрэнгүй

СОГТУУРУУЛАХ УНДААНЫ ЭРГЭЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ, АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ ХУУЛЬ

Огноо: 2023.01.03 Сэтгэгдэл: 0 Үзсэн: 0
Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчилэгч, байгууллагын эздэд
Дэлгэрэнгүй

Зөвшөөрлийн Тухай хууль

Огноо: 2023.01.03 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч нарт Архи тамхи худалдаалахад зөвшөөрөл авахад мэдлэг олгоё
Дэлгэрэнгүй

Удирдамж

Огноо: 2022.12.27 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Хүнс,Архи худалдаалдаг болон түүгээр үйлчилдэг газруудад "Шинэ жил" хяналт шалгалт хийх тухай
Дэлгэрэнгүй

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулиас

Огноо: 2022.12.22 Сэтгэгдэл: 6 Үзсэн: 6
Худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч, үйлчлүүлэгч, байгууллагын дарга удирдлагуудад
Дэлгэрэнгүй

Сумын Шилдэг бизнес эрхлэгчдэд тавигдах шаардлаг

Огноо: 2022.12.22 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Оны шилдэг Бизнесменд өрсөлдөх бизнес эрхлэгч нар дараахь материалыг бүрдүүлнэ.
Дэлгэрэнгүй

Тамхины зөвшөөрөл авах шинэчлэх тухай

Огноо: 2022.12.22 Сэтгэгдэл: 3 Үзсэн: 3
Тамхи худалдаалдаг дэлгүүрийн эздэд
Дэлгэрэнгүй

Худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудын мэдээлэл, Тусгай зөвшөөрөлтэй дэлгүүрүүдийн ажиллах цагийн хуваарь

Огноо: 2022.12.22 Сэтгэгдэл: 4 Үзсэн: 4
Архи согтууруулах ундаагаар үйлчлэх өдөр цагийн хуваарь
Дэлгэрэнгүй
Нийт: 8