Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хүний нөөцийн ил тод байдал

Хүний нөөцийн стратеги

Хүний нөөцийн хангалт, боловсон хүчний хүрэлцээ зэргийг тооцож шинээр 2 эмчийн сургалтын төлбөрийг хариуцаж байна.