Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ

ОНХСангийн хөрөнгө оруултаар хийгдэж байгаа сумын төвийн цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй гүний худгийн ажил хийгдэж байна.