Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

жишиг хашаа хөтөлбөрийн хүрээнд 11 айлын 417 метр хашааг шинэчлэн засварлажлаа. үүнээс 8 айлын 296 метр хашааг шинээр хийж 3 айлын 121 метр хашааг сэргээн засварлалаа.

гүйцэтгэгчээр: Эчге хүү ХХК

Файлын нэр Огноо
1 жишиг хашаа-1.jpg 2022-12-08