Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Жишиг хашаа хөтөлбөрийн хүрээнд ОНХС-ын хөрөнгөөр төв зам дагуух 12 айлын 390м хашааг жишиг хашаа болголоо.

Тайлбар байхгүй.Тайлбар байхгүй.