Өргөдөл бичих
хот, аймаг
сум, дүүрэг

Өргөдөл илгээхдээ дээд тал нь 5-н файл хавсаргаж болох ба нэг файлын хэмжээ нь 30MB-с хэтрэхгүй. Зөвшөөрөгдөх файлын формат: txt, jpg, jpeg, png, gif, bmp, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, rar, zip, mp3, mp4, flv, mov, mkv, mpg, avi
Энд анхааруулга текст бичнэ.
Энэ нөхцлийг зөвшөөрч байна уу?