Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

                                                                                    Хүүхэд харах газар

            Хүүхэд харах үйлчилгээ нь 3-н ажилтантай 1 багш үзлэгт хамрагдсан. Мэргэжлийн тогоочгүй, тогоочоор ажиллаж байгаа ажилтан эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаагүй. Хүүхдийн хоолны цэс байгаа боловч хангалтгүй, шалгалт хийгдсэн тухайн өдрийн хоол цэстэйгээ таарахгүй хоол, ундны дээж гүйцэд аваагүй, хоолны цэс ил тод мэдээлээгүй, энэ өдрийн хүүхдийн тоо 15, Гал тогооны бүртгэл 2023 оны нэгдүгээр сараас хойш хийгээгүй,орц норм, норматив баримталдаггүй, тогтоол шийдвэр судлаагүй, гарын авлага байхгүй, дотоод хяналтгүй, технологийн карт гаргаагүй зэрэг зөрчил дутагдал байгаа тул 2023-2024 оны хүүхэд харах үйлчилгээнд дээр дуръдсан зөрчил дутагдлыг давтан гаргахгүй хууль,журмын дагуу ажиллахыг зөвлөж байна.