Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

Тус Сумын ХХС-ийн зээлийн Төслийн хороо 100 хувийн ирцтэйгээр 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ны өдөр ЗДТГ-ын даргын өрөөнд хуралдаж  2023 оны сумын тэргүлэх чиглэлтэй уялдуулан ирүүлсэн Зээлийн төслийг журмын хүрээнд хэлэлцэн дүгнэж  бүх гишүүдийн онооны дундажаар эрэмбэлэн дараахь 4-н төслийг санал болгон Сумын засаг даргад шилжүүллээ.

1. Монгол хүү төсөл- үсчин Д.Батбаяр- Нийтийн ахуйн үйлчилгээний чиглэлээр

2. Мод үржүүлгийн газар- Б.Сайнбаяр- Байгаль орчин,Тэрбум мод хөтөлбөрийн хүрээнд

3. Зоорь- Э.Эрдэнэбилэг- Хүсний аюулгүй байдал, ХАА,Газар тариалангийн хүрээнд

4. Элдсэн арьс- Б.Энхсүх- ХАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,тоног төхөөрөмж