Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

           Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүд, улирлын чанартай ажил үйлчилгээ, цаг үеийн шаардлагаар зохион байгуулж буй арга хэмжээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийнэ.

            1. Илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авна. 

            2. Сумын хэмжээнд хийгдсэн хяналт шалгалтын явц мэдээг тогтмол мэдээлнэ.

            3. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нар     igov.mn  бүртгэлд бүрэн хамрагдах шаардлагатай

                                            

                                          Хүнс,Худалдаа ЖДҮ,Хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн   Б.Энхтуяа.