Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

Сумын ИТХ-ын 2022.12.19-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 2023 онд Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл олгох тэргүүлэх чиглэлийг баталсугай.

1. ХАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

2. Байгаль орчны чиглэл

3. хүнсний үйлдвэрлэл

4. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ