Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн зээлийн төслийг 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөөс хүлээн авч 2023 оны 04 дүгээр сарын 01-нд шалгаруулж дуусна.Иймд төсөл ирүүлэх иргэд хугацаанд нь Хүнс худалдаа ЖДҮ,Хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн Б.Энхтуяад ирүүлнэ үү холбоо барих утас 99868096