Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

 Сумын Засаг даргын 2023 оны А/08 дугаар захирамжаар

томилогдсон ажлын хэсгийн илтгэх хуудас

                                                                                                                                                                        2023.01.18

Монгол улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэний гаргасан гомдол барагдуулах, гарсан зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох үйл ажиллагааг томилогдсон ажлын хэсэг бид 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр дараахь бүрэлдэхүүнтэй хийж гүйцэтгэлээ.

Комиссын гишүүдэд:  Цагдаагийн тасгийн цагдаа н.Майбаяр

                                         2-р багийн Засаг дарга М.Амарсайхан

                                         8-р багийн Засаг дарга Ч.Шинэбаяр

                                         Хүнс худалдаа,ЖДҮ,Хоршоо хариуцсан Мэргэжилтэн  Б.Энхтуяа

                                         ИТХ-ын мэргэжилтэн Ц.Батдүүдэй

                                         Татварын байцаагч П.Одончимэг

                                         Сургуулийн нийгмийн ажилтан Н.Оч

                                         ЭМТ-ийн нийгмийн ажилтан З.Хэрлэн

                                         ХЭЗ,БО-ны асуудал хариуцсан мэргэилтэн Д.Жагварал

Ажлын хэсэг бид Сургууль сургуулийн дотуур байрнаас  зүүн баруун тийш худалдаа үйлчилгээний газрууд байгаа зүгт хэмжилт хийж үзэхэд дараахь дэлгүүрүүд 500 метрээс дотогш байна гэж тогтоон  хууль зөрчсөн асуудлыг цэгцэлж иргэдийн гомдлыг барагдуулж тамхи худалдах үйл ажиллагааг таслан зогсоох арга хэмжээ авч ажиллаа.

Тамхины зөвшөөрөл хууль зөрчин авсан байсан 11-н дэлгүүрийн зөвшөөрлийг хураан авч  Тамхи худалдаалахгүй  байхыг мэдэгдсэн мэдэгдэл өгч баталгаажуулсан.

 

 

Дэлгүүрийн  нэрс

Эзний нэрс

Зөвшөөрлийн хугацаа

1

Зуун билэг                      11-Д

С.Майэрдэнэ

2022.03.30

1 жил    

2

Дэлгэрэх

М.Цэцэгмаа

2021.11.12

2 жил

3

Баян-ундрага                01-Д

М.Отгон-адъяа

2021.11.30

2 жил

4

Баялаг                             08-Д

Ц.Цэрэндорж

2022.03.23

1жил

5

Таван эрдэнэ                03-Д

Ч.Адъяасүрэн

2019.11.08

3-н жил

6

Баянцагаан                    01-Д

Б.Баасансүрэн

2020.04.01

3-н жил

7

Сод-дэвших                  07-Д

Ө.Мөнхцэцэг

2022.03.22

1 жил

8

Алтан- босго                 02-Д

Н.Чинбат

2021.11.30

....

9

Далай булаг                    7-Д

Б.Алтанзаяа

2022.11.02

1жил

10

Таван эрдэнэ               02-Д

Д.Өлзийбаяр

2020.04.09

3 жил

11

Номин                           16

С.Эрдэнэтуяа

2022.04.18

1жил

Сумын Засаг даргын 2023 оны А/08 дугаар захирамжаар

томилогдсон ажлын хэсгийн илтгэх хуудас

                                                                                                                                                                        2023.01.18

Монгол улсын Тамхины хяналтын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, иргэний гаргасан гомдол барагдуулах, гарсан зөрчил дутагдлыг таслан зогсоох үйл ажиллагааг томилогдсон ажлын хэсэг бид 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр дараахь бүрэлдэхүүнтэй хийж гүйцэтгэлээ.

Комиссын гишүүдэд:  Цагдаагийн тасгийн цагдаа н.Майбаяр

                                         2-р багийн Засаг дарга М.Амарсайхан

                                         8-р багийн Засаг дарга Ч.Шинэбаяр

                                         Хүнс худалдаа,ЖДҮ,Хоршоо хариуцсан Мэргэжилтэн  Б.Энхтуяа

                                         ИТХ-ын мэргэжилтэн Ц.Батдүүдэй

                                         Татварын байцаагч П.Одончимэг

                                         Сургуулийн нийгмийн ажилтан Н.Оч

                                         ЭМТ-ийн нийгмийн ажилтан З.Хэрлэн

                                         ХЭЗ,БО-ны асуудал хариуцсан мэргэилтэн Д.Жагварал

Ажлын хэсэг бид Сургууль сургуулийн дотуур байрнаас  зүүн баруун тийш худалдаа үйлчилгээний газрууд байгаа зүгт хэмжилт хийж үзэхэд дараахь дэлгүүрүүд 500 метрээс дотогш байна гэж тогтоон  хууль зөрчсөн асуудлыг цэгцэлж иргэдийн гомдлыг барагдуулж тамхи худалдах үйл ажиллагааг таслан зогсоох арга хэмжээ авч ажиллаа.

Тамхины зөвшөөрөл хууль зөрчин авсан байсан 11-н дэлгүүрийн зөвшөөрлийг хураан авч  Тамхи худалдаалахгүй  байхыг мэдэгдсэн мэдэгдэл өгч баталгаажуулсан.

 

 

Дэлгүүрийн  нэрс

Эзний нэрс

Зөвшөөрлийн хугацаа

1

Зуун билэг                      11-Д

С.Майэрдэнэ

2022.03.30

1 жил    

2

Дэлгэрэх

М.Цэцэгмаа

2021.11.12

2 жил

3

Баян-ундрага                01-Д

М.Отгон-адъяа

2021.11.30

2 жил

4

Баялаг                             08-Д

Ц.Цэрэндорж

2022.03.23

1жил

5

Таван эрдэнэ                03-Д

Ч.Адъяасүрэн

2019.11.08

3-н жил

6

Баянцагаан                    01-Д

Б.Баасансүрэн

2020.04.01

3-н жил

7

Сод-дэвших                  07-Д

Ө.Мөнхцэцэг

2022.03.22

1 жил

8

Алтан- босго                 02-Д

Н.Чинбат

2021.11.30

....

9

Далай булаг                    7-Д

Б.Алтанзаяа

2022.11.02

1жил

10

Таван эрдэнэ               02-Д

Д.Өлзийбаяр

2020.04.09

3 жил

11

Номин                           16

С.Эрдэнэтуяа

2022.04.18

1жил

 

                           

Илтгэх хуудас бичсэн: 

                          Хүнс худалдааа, ЖДҮ,Хоршоо                                    Б.Энхтуяа