Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

                                           СУМЫН ШИЛДЭГ БИЗНЕСМЕНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

  1. Худалдаа үйлчилгээний стандартыг хангасан мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлттэй байх;
  2. Байгууллагын ажилчдын Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэсэн байх;
  3. Ажил олгогчийн эрх үүргийг ханган “Хууль тогтоомж”-д нийцүүлэн цалинжуулж, Эрүүл мэндийн даатгал, Нийгмийн даатгалыг тасалдалгүй төлсөн байх;
  4. Татвараа хугацаанд нь төлж,  тайланг хуулийн хугацаанд гаргасан байх ба “Х” тайлан гаргадаггүй байх;
  5. Сумын засаг даргын 2022 оны 01 тоот албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангасан байх;
  6. Тухайн жилд зөрчилгүй ажилласан тухай Цагдаагийн тасгийн тодорхойлолттой байх;
  7. Байгууллагын эзэн нь  ажил байдлын тодорхойлолт, танилцуулга; (бодит ажил, шинэлэг санаа, бусдаас давуу тал, практик үр өгөөж, эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдол, хамрах хүрээ, чанар, хүртээмж, ажлын амжилт салбартаа болон байгууллага, хамт олондоо үнэлэгдсэн байдал, хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн  санал, дэмжлэг)  тухайн салбарын шийдвэр

Жич Харилцах мэргэжилтэний утасны дугаар 99868096

 

 

                                                    Эрдэнэцагаан сумын Засаг Даргын Тамгын газар