Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ил тод байдал

Худалдаа үйлчилгээний ил тод байдал

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ХҮСЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

  1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  2. Аж ахуйн нэгж байгууллага, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдэд Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс олгосон ажлын байрны тухай улсын байцаагчийн дүгнэлт, тодорхойлолтын хуулбар
  3. Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн байр болон дотуур байрнаас 500м зайд оршдог тухай Харъяа багийн Засаг даргын тодорхойлолт
  4. Албан хүсэлт гаргана  /Холбоо барих утас/
  5. Тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

ТАМХИ ХУДАЛДААЛАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ:

  • Ажлын 21 хоногийн дотор Засаг даргын захирамжаар олгоно.
  • 3 жилийн хугацаатай олгоно.
  • Тэмдэгтийн хураамж төлнө:

ХАРИЛЦАХ АЛБАН ТУШААЛТАН:                                                  

  1. Татварын улсын байцаагч
  2. Худалдаа үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн -99868096