Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Эрүүл мэндийн төв

Зорилго, зорилт

Үйлчлүүлэгчдэд ээлтэй эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг жигд хүртээмжтэй хүргэхэд оршино.