Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Ерөнхий боловсролын сургууль

Мэдээ мэдээлэл

Эрдэнэцагаан сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн эмс болон Эрүүл мэндийн төвийн эмч нар хамтран 5-12 душаар ангийн 26 бүлгийн 500 суралцагчдыг "ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ" урьдчилсан сэргийлэх үзлэгт хамруулж,зөвлөгөө зөвлөмж өгч ажиллалаа.