Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Нутгийн удирдлага

Тамгын газрын дарга

Уранчимэг МӨНХЦЭЦЭГ

1984 онд Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан суманд төрсөн

Ам бүл – 5. Нөхөр 3 хүүхдийн хамт амьдардаг

Төгссөн сургууль:

1991-1999 онд Эрдэнэцагаан сумын 8-н жил суурь

1999-2001 онд Сүхбаатар аймгийн 1 дүгээр 10-н жил Бүрэн дунд сургууль

2001-2005 онд "Их засаг их сургууль" Эрх зүйч мэргэжлээр бакалавр

2017-2018  онд "Удирдлагын акедими" Төрийн удирдлагын менежмент

2020-2022 онд  Орхон их сургууль" Эрх зүйч мэргэжлээр магистр.

Ажилласан байдал:

2005-2007 он Улс төрийн боловсролын акедми багш

2009-2012 он Эрдэнэцагаан сумын Засаг даргын тамгын газар Эрх зүй, дотоод хэрэг, иргэний бүртгэл, хүн ам зүйн мэргэжилтэн

2012-2018 онд  Эрдэнэцагаан сумын Улсын бүртгэгч

2018 оноос одоог хүртэл Эрдэнэцагаан сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргаар ажиллаж байна.