Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ

Сумын нэгдсэн хогийг булж тэгшлэх цэвэрлэгээг 2023 оны 03 дугаар сарын 04-07-ны хооронд зохион байгууллаа. Үхсэн малын сэг зэмийг устгахад байгаль орчныг хамгаалах сангаас 2.700.000 төгрөгний зардлыг шийдвэрлэж ажиллаа. Цаашид хогийг нэгдсэн цэгрүү орж асгаж байхыг анхааруулж байна. Хогийг зориулалтын бус газар хаях, байгаль орчныг бохирдуулсан иргэдийг байгаль орчныг хамгаалах хууль болон Зөрчлийн тухай хуулиар арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Хог ил задгай хаяж, байгаль орчныг бохирдуулж байгаа мэдээллийг 91090946, 95519594 тоот утсанд авна. Мэдээллийн нууцыг хадгална.