Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ

Сумын ИТХ-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолын хавсралт

Хоршоо хөгжүүлэх сангаас 2023 онд зээл олгох тэргүүлэх чиглэл

1.ХАА-н бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

2. Байгаль орчны чиглэл

3. Хүнсний үйлдвэрлэл

4. Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ