Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ, мэдээлэл

Шинэ мэдээ

  1. СДД-ийн орлогын төлөвлөгөө 2022 оны 10-р сарын байдлаар  182448,8 мянган төгрөг, хамрагдвал зохих даатгуулагчийн тоо 450 Төлөвлөгөөний биелэлт 181645,0мянган төгрөг төвлөрүүлж 99%-тай, хүний тооны төлөвлөгөөний биелэлт 512 даатгуулагч хамрагдаж 113%-тай биелэсэн.
  2. 0-3 хүртэл насны хүүхдээ асарч байгаа эхчүүдийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд хамруулах  жилийн төлөвлөгөө 130 эх хамруулахаас 162 эх хамруулсан үүнээс шинээр 41 хамруулж тооны төлөвлөгөөний биелэлт 100%, 15340,1 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 21483,5  мянган төгрөг төвлөрүүлж 140%-ийн биелэлттэй ажиллаа.