Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

ОНХС-н хөрөнгөөр цэцэрлэгт хүрээлэнг 60 сая төгрөгөөр хийж гүйцэтгэсэн.