Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

ОНХС-ийн хөрөнгөөр 5 худаг 125 сая төгрөгөөр номгонхайрхан оргил ххк хийж гүйцэтгэсэн.