Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

ОНХС-н хөрөнгөөр 45 сая төгрөг цэвэршүүлэх төхөөрөмжтэй гүний худаг гаргаж ашиглалтанд оруулсан.

Гүйцэтгэгч "Номгонхайрхан оргил" ххк