Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Тарьсан мод хашаажуулах ажлын хүрээнд сумын төвын худалдааны гудамжний засмал замын хоёр талаар тарьсан модыг хашиж хамгаалав.