Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Эрдэнэцагаан сум нь Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар 51 ажил төлөвлөсөнөөс нээлттэй Тендер шалгаруулалтаар 3 ажил, Шууд худалдан авах үйл ажиллагаагаар 6 ажлын гэрээ байгуулан ажиллаж байна.