Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Хүүхдийн 2᠎-р цэцэрлэг

Бүтэц зохион байгуулалт

 Заах аргын нэгдэл: Бүлгийн багш 5, Туслах багш 5

Захиргаа аж ахуйн нэгдэл: Эрхлэгч, Нярав-1, Тогооч-3, Үйлчлэгч-1, Угаагч-1, Галч манаач-4