Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Төрийн байгууллага

Цагдаагийн тасаг

      Эрдэнэцагаан сумын сум дундын цагдаагийн цагдаагийн тасаг нь 2022 онд тасгийн дарга 1, хэсгийн төлөөлөгч-1, замын цагдаагийн зохицуулагч-1, жолооч цагдаа-1 мөрдөгч-1, бичиг боомт хариуцсан эдийн засгийн мөрдөгч-1, тойргийн Асгат, Дарьгана, Сүхбаатар сумдад хэсгийн төлөөлөгч 3, хэсгийн цагдаа-3 нийт 12 хүний бүрэлдэхаүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж ирлээ. энэ хугацаанд цагдаагийн ерөнхий газраас дэвшүүлсэн зорилт, цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаал, шийдвэр засгийн газраас гаргасан тогтоол, албан даалгавар, тушаал шийдвэр, эрх зүйн актуудыг удирдлага болгон мөрдөж цагдаагий газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг үнэдэслэн ажиллаа. Сумын ИТХ, ЗДТГазартай хуулиар хүлээсэн эрх үүргийн хүрээнд хамтран ажиллаж байна.