Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Тамгын газар

Захидал харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Сумын засаг даргын тамгын газрын өргөдөл гомдол хүлээн авах албан хаагч Архив бичиг хэргийн эрхлэгч Н.Цэнд-Аюуш

Утас: 70515317