Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Тамгын газар

Зохион байгуулалтын бүтэц

 

 

 

 

 

1-р багийн Засаг дарга: Цогбаяр СҮХБАТ  Утас:80477497

2-р багийн Засаг дарга: Мэндээ АМАРСАЙХАН Утас:95154054

3-р багийн Засаг дарга: Мятав НАРАНЦОГТ  Утас:98297999

4-р багийн Засаг дарга: Сумъяа БУДСҮРЭН  Утас:89544549

5-р багийн Засаг дарга: Онгойбор МӨНХЖАРГАЛ  Утас:88484985

6-р багийн Засаг дарга: Ренчиндорж БАТТУЛГА  Утас:99956767

7-р багийн Засаг дарга: Дамбасүрэн ЭРДЭНЭБАЯР  Утас:99912218

8-р багийн Засаг дарга: Чимэд-Очир ШИНЭБАЯР Утас:99510888

Ажлын чиг үүрэг: Багийн нутаг дэвсгэрт Монгол улсын хууль тогтоомж, Аймаг, сумын бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилтийн зохион байгуулж, байгууллага аж ахуйн нэгж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хөнгөн шуурхай үзүүлнэ.

Хөдөө аж ахуйн тасаг: Буяндэлгэр ГАНХУЯГ
Ажлын чиг үүрэг: Хөдөө аж ахуйн чиглэлээр гарсан төрийн бодлого, хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм, журам, стандарт, норм, нормативыг сурталчлах хэрэгжилтийг зохион байгуулах, зохицуулах хянах, мэргэжил арга зүйгээр хангаж, Сумын нийт мал сүргийг мэдээллийн санд бүртгэлжүүлж, гарал үүслийг тодорхойлох, шилжилт хөдөлгөөнийг хянах, орон нутгийн удирдлага, хувийн хэвшлийн мал эмнэлэг, малчид, хуулийн этгээдийг мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, зөвлөгөө өгөх, гүйцэтгэлийн явц үр дүнг шалгаж, тогвортой хөгжлийг хангах.
Утас: 91110629
Мэйл хаяг: gankhuyg.b@sukhbaatar.gov.mn
 
 
Хүнс, Жижиг дунд үйлдвэрлэл, Хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн: Бибиш ЭНХТУЯА
Ажлын чиг үүрэг: Бэлчээр ашиглалт хамгаалалт, усжуулалт, газар тариалан, жижиг дунд үйлдвэр, үйлчилгээ хоршооны чиглэлээр гарсан хууль тогтоомж стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, төр засгийн бодлого штйдвэрийг хэрэгжүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих, сурталчлах, сумын түвшинд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх, орон нутгийн иргэд, малчид безнес эрхлэгчид, засаг захиргааны байгууллагыг мэдээллээр хангах, зөвлөгөө өгөх сургалт зохион байгуулж үйлдвэрлэл үйлчилгээний тогтвортой хөгжлийг хангуулахад оршино.
Утас: 99868096
Мэйл хаяг: enkhtuya.b@sukhbaatar.gov.mn
 
Мал эмнэлэгийн тасгийн байцаагч: Энхбаатар ЧИМЭД-ОЧИР
Ажлын чиг үүрэг: Төр засгийн бодлого, хууль тогтоомжийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хянах мэргэжил арга зүйгээр хангаж, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах, хувийн мал эмнэлэгийн анхан шатны нэгжийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах хамтран ажиллах, халдварт, паразиттах өвчнөөс эрүүлжүүлэх арга хэмжээг удирдан зохион байгуулж, шаардлагатай мэдээллээр сумын малын эмч нарыг хангаж ажиллана.
Утас: 99845092
Мэйл хаяг: chimedochir@sukhbaatar.gov.mn
 

Иргэний бүртгэлийн мэргэжилтэн: Цогжаргал СОДЦЭЦЭГ

Ажлын чиг үүрэг: Иргнэий гэр бүлийн байдал төрсний бүртгэл, овог нэр өөрчлөлт, хүүхэд үрчилсний, гэрлэлт, гэрлэлт цуцлалт, нас баралт, иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг бүртгэж, иргэний үнэмлэх олгох, дахин олгох, хуулийн этгээд, эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн ажиллагааг зохион байгуулна.

Утас: 96049499
Мэйл хаяг: sodtsetseg@sukhbaatar.gov.mn

 

Санхүү албаны мэргэжилтэн: Хатанбаатар ШИНЭЦЭЦЭГ

Ажлын чиг үүрэг: Төсөв санхүүгийн талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутагт зохион байгуулж, сумын хэмжээнд төсвийн ил тод байдлыг ханган, төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл, төрийн сангийн болон төсвийн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлд хяналт тавьж,  мэргэжлийн удирдлагаар хангаж,  чиг үүргийн хүрээнд нэгжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг тайлагнана.

Утас: 99600349
Мэйл хаяг: shinetsetseg@sukhbaatar.gov.mn
 

Нягтлан бодогч: Сүхбаатар Лхамжав 

Ажлын чиг үүрэг: Орон нутгийн төсөвийн, төлөвлөлт, бүрдүүлэлт төсвийг үр ашигтай хэмнэлттэй зарцуулах, төсвийг зохистой удирдаж өр авлага үүсгэхгүй зохион байгуулах. Татварын орлогын төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, Төсөвт байгууллага, ААНэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, санхүүгийн сахилга батыг хуулийн хүрээнд хэрэгжүүлж ажиллана. 

Утас: 99295661
Мэйл хаяг: lhamjaw@sukhbaatar.gov.mn
 

Байгаль хангаалагч: Хурцбилэг САЙХАНЖАРГАЛ

Ажлын чиг үүрэг: Хариуцсан нутаг дэвсгэртээ байгалийн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх ажлыг мэргэжлийн үндсэн дээр зохион байгуулж Орон нутгийн удирдлага иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч хууль бус үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх хууль хяналтын ажилтнууд болон дэмжлэг авах замаар байгаль хамгаалах хяналт тавих үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.

Утас: 99692291                                                                                                                                                                        Мэйл хаяг: saikhanjargal@sukhbaatar.gov.mn

 

Нийгмийн даатгалын улсын байцаагч:  Ц.УРАНТУЯА, Ө.ГЭРЭЛЧИМЭГ

Ажлын чиг үүрэг: Нийгтийн даатгалын байгуулага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хэмтын ажилагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.

Утас: 91092903                                                                                                                                              Утас: 99720696
Мэйл хаяг: urantuya.ts@sukhbaatar.gov.mn                                              Мэйл хаяг: gerelchimeg.u@sukhbaatar.gov.mn

Татвар хураагч: Борчулуун БОЛОРЦЭЦЭГ

Ажлын чиг үүрэг: Татварын хууль тогтоомж болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан аргачлал дүрэм, журам, заавар, маягтын хэрэгжилтийг хангах, төсвийн татварын орлогын төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хангаж ажиллахад чиглэгдэнэ.

Утас: 99976998
Мэйл хаяг: bolortsetseg.b@su.mta.gov.mn
 

Хүн ам зүй нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн: Лувсангомбо Эрдэнэцогт

Ажлын чиг үүрэг: Хүн ам зүй, нийгмийн  хамгааллын бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллах, хүн амын боловсрол, эрүүл мэнд, биеийн тамирын үйл ажиллагааг хариуцах, холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, хүн ам, өрхийн мэдээллийн санг баяжуулах, тоон мэдээ, судалгааг гаргаж холбогдох байгууллагад тайлагнах.

Утас: 99983837
Мэйл хаяг: erdenetsogt490@gmail.com

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний мэргэжилтэн: Баяраа АДЪЯА

Ажлын чиг үүрэг: Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн биелэлтийг хангуулан үйлчлэгдэд ёс зүйтэй мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэх заавар тэдний тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт авах, асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах таатай нөхцлийг бүрдүүлэх.

Утас: 95517070
Мэйл хаяг: adiyabayaraa7070@gmail.com
 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, Эрх зүй дотоод хэргийн мэргэжилтэн: Дамиран ЖАГВАРАЛ

Ажлын чиг үүрэг: Хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилт, Төрийн байгуулага, Засаг даргын тамгын газрын мэргэжилтнүүдийн үйл ажиллагааны тайланд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх, Нутгийн захиргааны байгууллагуудын эрх зүйн шийдвэрийн хууль зүйн үндэслэлийг хянах, Хууль тогтоомжийн системчлэл, сурталчилгаа, эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулж иргэдэд хууль тогтоомжийн лавлагаагаар үйлчлэх чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Утас: 91090946
Мэйл хаяг: zagvaraldamiran@gmail.com

Архив, бичиг хэргийн эрхлэгч: Найдан ЦЭНД-АЮУШ

Ажлын чиг үүрэг: Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичгийн бүрдэлд стандарт, зааврын дагуу зөв хөтлөх байгаа эсэхэд хяналт тавих, Байгууллагад ирж буй баримт бичгийг хүлээн авч бүртгэн  удирдлагад танилцуулж  холбогдох албан тушаалтанд шийдвэрлүүлэхээр хүлээлгэж өгөх, шийдвэрлэлтийн хугацаа биелэлтэнд хяналт тавих мөн Архивын баримтын ангилан цэгцлэлт, тоо бүртгэлийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, төрийн архивын сан хөмрөгийн хадгалалт, хамгаалалтын найдвартай нөхцөлийг бүрдүүлэх, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.

Утас: 70515315, 99210171

Мэйл хаяг: tsendayush@sukhbaatar.gov.mn

Тамгын газрын мэдээлэл технологийн ажилтан: Далай АМАРБАЯСГАЛАН

Ажлын чиг үүрэг: Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан үнэн зөв, бодитой мэдээ, мэдээллийг олон нийтэд цаг тухайд түргэн шуурхай хүргэх, Сумын цахим хуудсыг хөтлөх, мэдээ, мэдээллийг шинэчлэх,  баяжуулах, хэвийн ажиллагааг хангах, Засаг даргын Тамгын газраас цаг үеийн байдлаар гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг нэгтгэн тайлагнах.

Утас: 95519594
Мэйл хаяг: operator12@sukhbaatar.gov.mn

Тамгын газрын нярав: Арслан МАРТ

Ажлын чиг үүрэг: Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу байгууллагын албан хаагчдыг эд хөрөнгө болон холбогдох материалаар тасралтгүй хангах үйл ажиллагааг явуулах, Үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгийн өмчийн хадгалалт, хамгаалалт, эмх цэгц, бүрэн бүтэн байдлыг хариуцан, Санхүүгийн анхан шатны бүртгэлийн үнэлгээ өгнө.

Утас: 88073451
Мэйл хаяг: mart@sukhbaatar.gov.mn

Жолооч: Л.Сайнзаяа, О.Мөнхтулга

Ажлын чиг үүрэг: Байгууллагын үйл ажиллагааг хэвийн, саадгүй явуулах нөхцлийг бүрдүүлэн, авто машиныг ажилд гарахад бэлэн байлгах, авто машины техникийн эд ангийн засвар, үйлчилгээг тотмол хийж, эвдрэл гарсан тохиолдолд байгууллагын санхүүд мэдэгдэн, сэлбэг хэрэгслээр хангуулж, засвар үйлчилгээнд хамруулан, машин техникийн өдөр тутмын арчилгаа, тосолгоог хийж, замын хөдөлгөөний болон хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй байдлыг ханган ажиллах.

Манаач: Эрдэнэчимэг Мөнхбат

Ажлын чиг үүрэг: Байгууллагын эзэмшлийн газар, хашаа, болон нийтийн эзэмшлийн зам талбай дахь эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдалд хяналт тавьж, эд хөрөнгийг гадны халдлага, гал усны аюул, хулгай болон бусад хууль бус үйлдлээс сэргийлэн хамгаалах.

 

 

Үйлчлэгч: Батсайхан ГАНЧИМЭГ

Ажлын чиг үүрэг: Тамгын газрын цэвэрлэгээ үйлчилгээг чанартай стандартын шаардлагад нийцүүлэн хийх, албан хаагчид ажиллах тав тухтай орчинг бүрдүүлэх.