Нүүр хуудас Өргөдөл гомдол Сүхбаатар аймаг Холбоо барих

Мэдээ, мэдээлэл

Онцлох мэдээ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМЫГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАЖ МӨРДӨЖ ЭХЛЭВ.
Хөдөлмөрийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Төсвийн тухай хууль болон холбогдох тогтоол шийдвэрт нийцүүлэн хөдөлмөрийн дотоод журмыг хамт олны хурлаар хэлэлцэн , өөрчлөлт оруулж , шинэчлэн баталж мөрдөж эхэллээ.
11 хүн, сууж буй хүмүүс, зогсож буй хүмүүс ба дотор нарын зураг байж магад